Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Μαγνησίας

eggrafeite

Ειδήσεις

Διάφορες ειδήσεις.

Κατά της δημιουργίας εργοστασίου παραγωγής srf απ΄το Δ. Βόλου ομόφωνα οι επιστημονικοί φορείς

 

Κατά της δημιουργίας εργοστασίου παραγωγής srf απ΄το Δ. Βόλου ομόφωνα οι επιστημονικοί φορείς

Ζητούν την επανεξέταση του ζητήματος επιλογής της μεθόδου επεξεργασίας

Ομόφωνα, κατά της υπό έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων στον Δήμο Βόλου τάσσονται επιστημονικοί φορείς και σύλλογοι της Μαγνησίας. Όπως αναφέρεται σε κοινό δελτίο Τύπου, που συνυπογράφουν όλοι εκπρόσωποι των φορέων, ζητούν την επανεξέταση του ζητήματος της επιλογής της μεθόδου επεξεργασίας και συνακόλουθα της επιλογής Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων, από μηδενική βάση.
Συγκεκριμένα, όπως τονίζεται, «οι εκπρόσωποι των Επιστημονικών Φορέων και Συλλόγων της Μαγνησίας συναντήθηκαν την Τρίτη 16 Ιουνίου 2020, προκειμένου (σε συνέχεια προηγούμενων συναντήσεων) να εκφράσουν την θέση της Επιτροπής σχετικά με την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου Βόλου, ενόψει και της συζήτησης για την έγκριση ή μη της οικείας Μ.Π.Ε. στο σημερινό (16.06.2020) Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Στο πλαίσιο αυτό, τα αντικειμενικά συμπεράσματα που προκύπτουν από την συνολική επεξεργασία των διαθέσιμων στοιχείων της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης της προτεινόμενης μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων, είναι τα ακόλουθα:
Α) Δεν λαμβάνεται επαρκώς υπόψη η ιεράρχηση των επιλογών για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, δηλαδή με απλά λόγια ο συγκεκριμένος τρόπος διαχείρισης δεν είναι αξιολογικά συμβατός με τα στάδια που θέτει η Ε.Ε. και η Ελληνική Πολιτεία για την ορθή, βέλτιστη διαχείριση απορριμμάτων.
Β) Ουδόλως συνυπολογίζεται η κρίσιμη παράμετρος ότι υφίσταται ήδη μονάδα εντός της εγκατάστασης του ΧΥΤΑ Π.Σ. Βόλου, η οποία παράγει ηλεκτρικό ρεύμα από την παραγωγή βιοαερίου, ενώ παράλληλα δεν γίνεται πλήρης αποτίμηση σε σχέση με τα οφέλη (οικονομικά και περιβαλλοντικά) του βιοαερίου και του κομπόστ, μέθοδοι επεξεργασίας που δεν προκρίνονται έναντι αυτής της βιοξήρανσης.
Γ) Δεν διευκρινίζεται το απόλυτα κρίσιμο ζήτημα ότι η εισροή στην Μ.Ε.Α. θα είναι από το Πράσινο Κάδο μετά την εφαρμογή της διαλογής στην πηγή (ΔσΠ), η οποία θα έπρεπε να εφαρμόζεται ήδη και όχι από τον Πράσινο Κάδο στην υφιστάμενη κατάσταση, καθώς και ότι στην παραγωγή SRF (με βάση την συγκεκριμένη πρόταση) δεν γίνεται οποιαδήποτε αναφορά για τη διαλογή στην πηγή ως υποχρεωτική κατεύθυνση για τη διαχείριση, ενώ η επιλογή μιας άλλης ολιστικής πρότασης διαχείρισης θα καθιστούσε την παραγωγή αυτού του υλικού μη αναγκαία.
Δ) Δεν διευκρινίζεται το απόλυτα κρίσιμο ζήτημα της αύξησης του χρόνου ζωής του ΧΥΤΑ/Υ». Περαιτέρω δε ουδόλως αξιολογείται ότι σύμφωνα με τη μελέτη το παραγόμενο προϊόν ενδέχεται να επιστρέφει για ταφή στο ΧΥΤΑ/Υ και άρα δεν θα απομειώνει το απορριμματικό φορτίο ως όγκο.
Η μη αξιολόγηση, άλλως η ανεπαρκής αξιολόγηση των παραπάνω απόλυτα κρίσιμων στοιχείων (υπό Α έως Δ) στην υπό έγκριση ΜΠΕ οδηγεί στην επιλογή μεθόδου και συνακόλουθα μονάδας επεξεργασίας, η λειτουργία της οποίας θα έχει δυσμενέστερο – πλέον επιβαρυμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, ενώ παράλληλα εγείρονται σοβαρά ερωτήματα για την προοπτική βιωσιμότητα της, με όλες τις απορρέουσες δυνητικά αρνητικές συνέπειες για τους δημότες (μεταφορά σε αυτούς ενός δυσβάστακτου κόστους λειτουργίας, καθώς το SRF δεν έχει σταθερή αγορά), άρα δεν θα προσδίδει βέβαια έσοδα στη μονάδα, στοχεύει στη δεματοποίηση του πλαστικού για καύση (και όχι στην ανάκτησή του) και η κατάληξη της αλυσίδας διαχείρισης απορριμμάτων στην πόλη του Βόλου θα έχει ως τελικό στάδιο, την καύση (καταρχήν, σε τοπικές βιομηχανίες).
Η Επιτροπή επισημαίνει ότι στον αντίποδα της παραπάνω προκρινόμενης πρότασης κινείται η διαχείριση αποβλήτων μέσω της μεθόδου της αναερόβιας χώνευσης, η οποία παράγει κομπόστ επικάλυψης και βιοαέριο.
Η παραγωγή και εκμετάλλευση του βιοαερίου δίνει τη δυνατότητα αξιοποίησης των απορριμμάτων για «καθαρή» ενέργεια, έχει σταθερή αγορά με έσοδα για τη ΜΕΑ και παρεπόμενη προοπτική μείωσης των δημοτικών τελών, ενώ παράλληλα αυξάνει το ποσοστό των ανακτημένων προϊόντων ανακύκλωσης, καθώς πρέπει να αφαιρεθούν πριν το στάδιο της χώνευσης.
Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή τάσσεται ομόφωνα κατά της υπό έγκριση ΜΠΕ και ζητεί την επανεξέταση του ζητήματος της επιλογής της μεθόδου επεξεργασίας και συνακόλουθα της επιλογής Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων, από μηδενική βάση, στο πλαίσιο των κριτηρίων που παραπάνω (υπό Α έως Δ) τέθηκαν, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η εμφανιζόμενη ως διληματική επιλογή μεταξύ της υφιστάμενης κατάστασης (λειτουργία ΧΥΤΑ) και της προτεινόμενης μονάδας επεξεργασίας, λειτουργεί απόλυτα αποπροσανατολιστικά, σε περιβαλλοντικό και τεχνικοοικονομικό επίπεδο, λαμβανομένου υπόψη ότι η σχετική επιλογή θα χαρακτηρίσει την λειτουργία της πόλης και της ευρύτερης περιοχής, για πολλές επόμενες δεκαετίες.

Οι συνυπογράφοντες

Νάνσυ Καπούλα
Πρόεδρος Περιφερειακού Τμήματος Μαγνησίας
Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

Ευθύμιος Τσάμης
Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας

Χρήστος Στρατηγόπουλος
Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου

Κωνσταντίνος Ματσιόλης
Πρόεδρος Φαρμακευτικού Συλλόγου Μαγνησίας & Αλμυρού

Αικατερίνη Κλάρα
Πρόεδρος Οδοντιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας

Κωνσταντίνος Λάμπρος
Πρόεδρος Γεωπονικού Συλλόγου Μαγνησίας

Ιωάννης Σακκόπουλος
Γενικός Γραμματέας Περιφερειακού Τμήματος Μαγνησίας
Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών

 

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΙΟΛΙΚΑ

 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας για τα αιολικά

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας, στη συνεδρίαση της 3ης Ιουνίου 2020 αποφάσισε με ευρεία πλειοψηφία την έκδοση ψηφίσματος (αρ. απόφασης 148/2020) ως κάτωθι:

ΨΗΦΙΣΜΑ

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας, πληροφορούμενο την ύπαρξη αιτήσεων αδειοδότησης, σε διάφορες φάσεις ωριμότητας, από το αρχικό στάδιο έως τη φάση εγκατάστασης, αιολικών πάρκων σε περιοχές εντός των διοικητικών της ορίων και αφού εξέτασε τα πραγματικά δεδομένα κάθε περίπτωσης, λαμβάνοντας υπόψη και τις ομόφωνες εισηγήσεις – ψηφίσματα τοπικών αρχών και φορέων που του επιδόθηκαν και συγκεκριμένα:

$1o        ψήφισμα του Δήμου Λαμιέων

$1o        ψήφισμα του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων

$1o        ψήφισμα του Δήμου Καρύστου

$1o        ψήφισμα του Δήμου Σκύρου

$1o        ψήφισμα του Δήμου Ερετρίας

$1o        ψήφισμα του Δήμου Αγράφων

$1o        επιστολή του Δημάρχου Ιστιαίας – Αιδηψού (με την επιφύλαξη επικείμενης εισαγωγής ψηφίσματος στο οικείο Δημοτικό Συμβούλιο)

img

Αποφασίζει την έκδοση ψηφίσματος με το οποίο

Α) Δηλώνει:

$1o        Την επί της αρχής θετική στάση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) και εν γένει για τις πολιτικές βελτίωσης του εθνικού και ευρωπαϊκού ενεργειακού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

$1o        Tη δέσμευση η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας να πορευθεί, με βάση τις κατευθυντήριες αρχές του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου, στο οποίο προβλέπεται ότι και η Στερεά Ελλάδα αποτελεί πεδίο ανάπτυξης ενεργειακών πολιτικών και μονάδων ΑΠΕ. Εξάλλου, εντός των διοικητικών της ορίων, ήδη έχει εγκατασταθεί πολύ μεγάλο μέρος της εθνικής παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες ή ήπιες πηγές, όπως (ενδεικτικά) τα αιολικά πάρκα στη Νότια Καρυστία, τα φωτοβολταϊκά πάρκα στο Βοιωτικό κάμπο, τα εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής από φυσικό αέριο στο Αλιβέρι και τη Θήβα, η υπό κατασκευή μονάδα παραγωγής ενέργειας από φυσικό αέριο στα Άσπρα Σπίτια Βοιωτίας και οι κατά τόπους μικρές υδροηλεκτρικές μονάδες.

$1o        Την ανησυχία και αντίθεσή της στην αλόγιστη αδειοδότηση και εγκατάσταση αιολικών πάρκων, ιδίως σε περιοχές Natura, ή σε άμεση γειτνίαση με αυτές, σε περιοχές δασικές, σε περιοχές με αμφισβητούμενο ιδιοκτησιακό καθεστώς και σε περιοχές που συντρέχουν ειδικοί λόγοι φυσικού κάλλους, πολιτιστικού πλούτου και προοπτικών τουριστικής ανάπτυξης.

$1o        Τη θέση της ότι για την αδειοδότηση αιολικών πάρκων πρέπει να απαιτείται σύμφωνη γνώμη των τοπικών κοινωνιών, όπως αυτές εκφράζονται από την Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ και Β’ βαθμού και όχι απλή γνωμοδότηση της επιτροπής περιβάλλοντος της Περιφέρειας, όπως ισχύει ως σήμερα.

$1o        Την αναγκαιότητα θέσπισης υψηλοτέρων ανταποδοτικών οφελών των εταιρειών διαχείρισης αιολικών πάρκων προς τις τοπικές κοινωνίες και της κρατικής εγγύησης της έγκαιρης απόδοσής τους σε αυτές.

$1o        Στηρίζει τα αιτήματα των τοπικών αρχών, συμφώνως προς τα υποβληθέντα σε αυτήν ανωτέρω ψηφίσματα.

Β) Με βάση τα ανωτέρω, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αιτείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας και κάθε ρυθμιστική και αδειοδοτική αρχή των αιολικών πάρκων:

$1o        Τη μη αδειοδότηση των αιτηθέντων αιολικών πάρκων στις περιοχές Οίτης, Δίρφυος, Σκύρου, Ερέτριας, Νότιας Καρυστίας, Αγράφων, Τελεθρίου Β. Εύβοιας και γενικώς σε κάθε περιοχή όπου συντρέχουν οι ανωτέρω περιγραφείσες συνθήκες

$1o        Την αναθεώρηση του πλαισίου αδειοδότησης των αιολικών πάρκων, ώστε:

$1o                  να λαμβάνονται με ισχύ αρνησικυρίας υπόψη οι απόψεις των τοπικών αρχών

$1o                  να λαμβάνονται υπόψη τα ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια επιλογής καταλλήλων θέσεων για την εγκατάστασή τους

$1o                  να αυξηθούν ουσιωδώς τα εκ του Νόμου προβλεπόμενα ανταποδοτικά οφέλη προς τις τοπικές κοινωνίες και να θεσπιστεί κρατική εγγύηση για την έγκαιρη απόδοσή τους σε αυτές

$1o                  να επαναποδοθούν οι σχετικές αρμοδιότητες στους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών ιδίως Οίτης, κοιλάδας Σπερχειού και Μαλιακού κόλπου και Εθνικού Δρυμού Παρνασσού

$1o        Την αναθεώρηση του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις ΑΠΕ, συμφώνως προς τα ανωτέρω εκτεθέντα.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 27ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 27ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΑΝΔΟΙΚΟ

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 17-19 Νοεμβρίου 2017

(Χώρος Διεξαγωγής: Αμφιθέατρο ΤΕΙ Ηγουμενίτσας)

 

Θέμα: Προβλήματα Κλειστών Θαλάσσιων Κόλπων

 

Παρασκευή απόγευμα 17 Νοεμβρίου 2017

16.00-16.30 Προσέλευση Συνέδρων

 

1η Συνεδρία Προεδρείο:

 

16.30-17.40 Χαιρετισμοί: Δήμαρχος Ηγουμενίτσας και Πρόεδρος της ΠΕΔ Ηπείρου κ. Ιωάννης Λώλος (καλωσόρισμα-χαιρετισμό), Περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης (χαιρετισμό), Πρόεδρος ΚΕΔΕ κ. Γεώργιος Πατούλης (χαιρετισμό), εκπρόσωπος ΠΑΝΔΟΙΚΟ (χαιρετισμό), επίσημοι προσκεκλημένοι (χαιρετισμό)

17.40-17.50 Κήρυξη Έναρξης Συνεδρίου

17.50-18.00 Προβολή Βίντεο Συνεδρίου

18.00-18.15«Οι Κλειστοί Κόλποι στην Ελλάδα»

Γιώργος Φώτης, Πρόεδρος Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας

 

18.15-18.30 «Ο Ρόλος της Τ. Α. στην προστασία των Κλειστών Κόλπων»

Σάββας Χιονίδης, Πρόεδρος Επιτροπής Χωροταξίας, Υποδομών και Περιβάλλοντος της ΚΕΔΕ, Δήμαρχος Κατερίνης, Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής

 

18.30-18.45«Θαλάσσιος Χωροταξικός  Σχεδιασμός Κλειστών Κόλπων»

Ηλίας Μπεριάτος, Ομότιμος Καθηγητής Τμήματος ΜΧΠΠΑ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 

18.45-19.00 «Εμπειρίες και προβλήματα από τη ρύπανση του Σαρωνικού Κόλπου»

Γιώργος Πάσχος, Υπεύθυνος Πεδίου Επιχειρήσεων Τεχνικής Προστασίας Περιβάλλοντος Α.Ε.

19.00-19.30 Ερωτήσεις-Συζήτηση

19.30-20.00 Διάλειμμα-Καφές

 

2η Συνεδρία Προεδρείο:

20.00-20.15 «Πηγές Ρύπανσης Κλειστών και Ημίκλειστων Κόλπων και Μακροχρόνιες Επιπτώσεις»

Δρ. Αλεξάνδρα Σπυροπούλου,Φυσικός Ωκεανογράφος,Ερευνήτρια Τμ. Πολ. Μηχανικών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

20.15-20.30 «Οικότοποι των κλειστών κόλπων,  τραγάνες φυκιάδες και ο Μεσογειακός κανονισμός Αλιείας»

Παναγιώτης Παναγιωτίδης, Βιολόγος Ωκεανογράφος Δ/ντής Ερευνών, Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ)

 

20.30-20.45 «Κλειστοί Θαλάσσιοι Κόλποι. Νομικά Ζητήματα»

Δήμος Νικόπουλος,Δικηγόρος, Νομικός Σύμβουλος ΠΑΝΔΟΙΚΟ

 

20.45-21.15 Ερωτήσεις-Συζήτηση

 

21.15 Λήξη Εργασιών Πρώτης Ημέρας

 

21.15 Δείπνο

 

 

 

Σάββατο πρωί 18 Νοεμβρίου 2017

ΠΡΩΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

8.45-9.00 Προσέλευση Συνέδρων

3η Συνεδρία Προεδρείο:

9.00-9.15 «Βιώσιμη Ανάπτυξη: Ο Τουρισμός σε Κλειστούς Κόλπους»

Χάρης Κοκκώσης, Καθηγητής Πολεοδομίας-Χωροταξίας, ΤΜΧΠΠΑ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Θεοδώρα Παπαθεοχάρη, Ερευνήτρια-Διδάκτωρ, ΤΜΧΠΠΑ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

 

9.15-9.30«Προβλήματα Ελέγχων και Αστυνόμευσης Κλειστών Κόλπων»

Αντώνης Μάζης, Πλοίαρχος Λ.Σ., Κεντρικός Λιμενάρχης Ηγουμενίτσας

 

9.30-9.45 «Βιολογικοί Καθαρισμοί. Τί Πρέπει να Κάνουμε;»

 Δρ. Κατερίνα Παπαοικονόμου,Τμήμα ΜΧΠΠΑ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

9.45-10.00 «Μαρίνες, αλιευτικά καταφύγια και επιπτώσεις σε κλειστούς κόλπους»

Χρήστος Αναγνώστου, Γεωλόγος - Ωκεανογράφος Δ/ντής Ερευνών, Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ)

10.00-10.15 «Η Περίπτωση του Παγασητικού Κόλπου»

Κώστας Βολιώτης, Μέλος Επταμελούς Γραμματείας ΠΑΝΔΟΙΚΟ

 

10.15-10.25 «Η Θάλασσα και ο Βυθός με τη Ματιά των Αυτοδυτών»

Χρήστος Μπάρδας, Όμιλος Αυτοδυτών Λουτρακίου 

 

10.25-11.00 Ερωτήσεις-Συζήτηση

11.00-11.30 Διάλειμμα-Καφές

 

4η Συνεδρία Προεδρείο:

11.30-11.45 «Χωροταξία και προβλήματα από ιχθυοτροφεία σε κλειστούς κόλπους» Νίκος Νεοφύτου, Επίκ. Καθηγητής, Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας & Υδάτινου ΠεριβάλλοντοςΠανεπιστημίου Θεσσαλίας

11.45-12.00  «Προβλήματα του Κορινθιακού Κόλπου. Η Περίπτωση των Μεδουσών» Γιώργος  Παλαμάρης,Μέλος Επταμελούς Γραμματείας ΠΑΝΔΟΙΚΟ

12.00-12.15  «Ανάγκη συντονισμένων ωκεανογραφικών προγραμμάτων για την παρακολούθηση βιοτικών και αβιοτικών παραμέτρων των κόλπων της Ελλάδας» Παναγιώτης Παναγιωτίδης, Βιολόγος Ωκεανογράφος Δ/ντής Ερευνών, Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ)

 

12.15-12.30 «Η Συμβολή των Φορέων Διαχείρισης Λιμένων στην Προστασία των Κλειστών Κόλπων στην Περιοχή Ευθύνης τους»

Θρασύβουλος  Σταυριδόπουλος, Γεν. Γραμματέας ΕΛΙΜΕ, Πρόεδρος/Δνων Σύμβουλος Ο.Λ. Βόλου

12.30-12.45«Προβλήματα και Προοπτικές του Εθνικού Πάρκου Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου»

Γιάννης Σελιμάς, Περιβαλλοντολόγος, MSC Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Συντονιστής Φ.Δ./Λ.Μ.

12.45-13.00 «Συνεργασία και Δράση Φορέων για την Προστασία του Κορινθιακού Κόλπου»

Σταμάτης Χαλβατζής, Πρόεδρος ΣΠΟΑΚ «ΑΡΙΩΝΑ», Κορινθιακού Κόλπου

 

13.00-13.45 Ερωτήσεις-Συζήτηση

13.45-14.00 Αποφάσεις Συνεδρίου

14.00 Λήξη Θεματικού Συνεδρίου

 

14.00 Μπουφές στο χώρο του Συνεδρίου

 

 

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Εσωτερικό Συνέδριο ΠΑΝΔΟΙΚΟ (Μόνο για Συνέδρους του ΠΑΝΔΟΙΚΟ)

18.30-19.00 Διαπίστωση απαρτίας. Εκλογή Προεδρείου

19.00–19.15 Εγγραφή Νέων Οργανώσεων

19.15-19.30 Απολογισμός Εκτελεστικής Γραμματείας

19.30-20.00 Οικονομικός Απολογισμός. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής

20.00-21.00 Ερωτήσεις-κριτική στους απολογισμούς. Ψηφοφορία στους Απολογισμούς

21.00-21.10 Ψήφιση Προϋπολογισμού για την περίοδο 2017-2018

21.10-22.00 Προετοιμασία αρχαιρεσιών (εκλογή εφορευτικής επιτροπής, υποβολή υποψηφιοτήτων)

22.00 Τέλος εργασιών 2ης ημέρας

 

Κυριακή 19 Νοεμβρίου 2017

Εσωτερικό Συνέδριο ΠΑΝΔΟΙΚΟ (Μόνο για Συνέδρους του ΠΑΝΔΟΙΚΟ)

09.30– 10.00 Προσέλευση Συνέδρων

10.00-10.30 Αρχαιρεσίες

10.30-11.30 Επιλογή θέματος και τόπου επόμενου Συνεδρίου

11.30-12.00 Παρουσίαση μελών νέας Ε.Γ. Συζήτηση για το μέλλον του ΠΑΝΔΟΙΚΟ

12.00 Λήξη Συνεδρίου

12.00 Αναχώρηση συνέδρων για επίσκεψη …………………..

 

27o ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΝΔΟΙΚΟ

27ο Πανελλήνιο Συνέδριο

Πανελληνίου Δικτύου Οικολογικών Οργανώσεων

(ΠΑΝΔΟΙΚΟ)

Ηγουμενίτσα 17-19 Νοεμβρίου 2017

Αμφιθέατρο ΤΕΙ

 

Το Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων (ΠΑΝΔΟΙΚΟ), που εκπροσωπεί περισσότερες από 40 οικολογικές οργανώσεις από όλη την Ελλάδα, πραγματοποιεί το 27ο Συνέδριό του στις 17-19 Νοεμβρίου 2017 στην Ηγουμενίτσα (Αμφιθέατρο ΤΕΙ), με θέμα:

«Προβλήματα Κλειστών Θαλάσσιων Κόλπων»

Το Συνέδριο αυτό είναι το 13ο που συνδιοργανώνεται με την ΚΕΔΕ.

Συνδιοργανωτές του Συνεδρίου είναι επίσης: η Περιφέρεια Ηπείρου, η η ΠΕΔ Ηπείρου και ο Δήμος Ηγουμενίτσας.

Έναρξη: Παρασκευή 17/11/2017 ώρα 16.00

Το Συνέδριο αυτό είχε προγραμματιστεί από πολύ καιρό τώρα και δυστυχώς είναι πολύ επίκαιρο μετά το ζήτημα της ρύπανσης του Σαρωνικού.

 

Γνωρίζοντας τη σπουδαιότητα των κλειστών κόλπων και το γεγονός ότι αποτελούν πολύ ευαίσθητα οικοσυστήματα, θεωρούμε ότι το θέμα του 27ου Συνεδρίου παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

 

Το θέμα του Συνεδρίου είναι σημαντικό επειδή:

 

$1·                    Η Ελλάδα έχει ένα τεράστιο μήκος ακτογραμμών στην ηπειρωτική χώρα και τα νησιά. Οι Ελληνικές ακτές και θάλασσες είναι μέρος των αντίστοιχων Μεσογειακών οικοσυστημάτων. Επομένως ότι συμβαίνει σε αυτά επηρεάζει και το αντίστοιχο Ελληνικό περιβάλλον.

$1·                    Από τις Ελληνικές θάλασσες και ακτές ιδιαίτερη σημασία και αξία έχουν οι κλειστοί κόλποι που επηρεάζονται από την κατάσταση της Μεσογείου, αλλά και τα ιδιαίτερα δικά τους χαρακτηριστικά και προβλήματα. Παράλληλα η αξία τους είναι μεγάλη για τα φυσικά και ανθρωπολογικά τους χαρακτηριστικά, καθώς και για τα προβλήματα που παρουσιάζουν. Αποτελούν δε ένα ιδιαίτερο τουριστικό προϊόν συμβάλλοντας στην τοπική εθνική οικονομία, ιδιαίτερα σε περιόδους οικονομικής κρίσης. Συμβάλουν επίσης και στη διατήρηση της φυσιογνωμίας των περιοχών που ανήκουν.

$1·                    Η Ελληνική Πολιτεία, μέχρι σήμερα, δεν φαίνεται να έχει κατανοήσει την αξία των κλειστών κόλπων για το περιβάλλον και την οικονομία, με αποτέλεσμα να μην προστατεύονται επαρκώς και να παρουσιάζουν σημαντικά προβλήματα.

$1·                    Το 27ο Συνέδριο του ΠΑΝΔΟΙΚΟ φιλοδοξεί να αναδείξει τα προβλήματα γενικά των κλειστών κόλπων και ιδιαίτερα των πιο γνωστών και σημαντικών από αυτούς.

$1·                    Τα αρμόδια υπουργεία, οι Περιφέρειες, οι Δήμοι και τα ερευνητικά κέντρα, που συνδέονται με τους κλειστούς κόλπους, ή ενδιαφέρονται για αυτούς, θα κληθούν να συμβάλουν στην ανάδειξη της αξίας τους, των προβλημάτων και της επίλυσης αυτών με τη συμμετοχή τους στο Συνέδριο, το οποίο φιλοδοξεί να τα αναδείξει και να ζητήσει τη λήψη μέτρων πριν είναι αργά.

 

Αν ενδιαφέρεστε για το Συνέδριο, συμπληρώστε και στείλετε την παρακάτω φόρμα συμμετοχής:

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΤΟ 27ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΝΔΟΙΚΟ

 27ο  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΝΔΟΙΚΟ

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΚΕΔΕ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ,

 ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

 

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 17-19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Αμφιθέατρο ΤΕΙ Ηγουμενίτσας

ΘΕΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ:

«Προβλήματα Κλειστών Θαλάσσιων Κόλπων»

 

ΟΝΟΜΑ……………………………………………..

ΕΠΩΝΥΜΟ………………………………………….

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ……………………

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ή ΦΟΡΕΑΣ Ή ΙΔΙΩΤΗΣ…………………………………………….

Προσωπικό τηλέφωνο (κινητό) …………………….

Τηλέφωνo φορέα……………………………………………….

e-mail………………………………………… fax…………………………….

Ημερομηνία άφιξης:………………………………..

Ημερομηνία αναχώρησης:…………………………

Παρατηρήσεις:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Πληροφορίες: Κώστας Βολιώτης 6977-686838

Να αποσταλεί στο fax: 24210-38387 ή στο e-mail: pandoiko@gmail.com

μέχρι την Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2017.