Περίληψη

Διοξίνες: τι είναι

Βιολογικές επιδράσεις

Τοξικότητα

Στα τρόφιμα

Ανθεκτικότητα

Σκόπιμη χρήση

Καύση απορριμμάτων

Ο έλεγχος

Η θέση του Βόλου

Ένα συμπέρασμα...

Παραπομπές

Περίληψη


Γνωριμία με τις διοξίνες
Το 2016 αποκαλύπτεται ότι η τσιμεντοβιομηχανία της ΑΓΕΤ που βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από το Βόλο, έχει πάρει άδεια από το υπουργείο να καύσει σημαντικές ποσότητες απορριματογενών καυσίμων (RDF και άλλα εναλλακτικά καύσιμα).

Η παρούσα εργασία προσπαθεί να οριοθετήσει το πρόβλημα στις πραγματικές του διαστάσεις. Διερευνώνται οι συνέπειες που αυτό μπορεί να έχει, για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία στην ευρύτερη περιοχή.


Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Μαγνησίας
Βόλος, Μάιος 2017


Η εργασία στην ιστοσελίδα:
www.oikoen.gr